Regulamin

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 • Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.amibijoux.pl. Operatorem sklepu jest Ami bijoux, z siedzibą w Poznaniu. Regulamin ten obowiązuje Sprzedawcę oraz wszystkich Klientów korzystających z usług tego sklepu internetowego.
 • Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma Ami bijoux, zwane w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.
 • Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.amibijoux.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 • Modele wykonane są ze srebra (próba 925), pozłacanej i tytanowanej stali szlachetnej.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu świadczenia usług, wynikające z nieznajomości, bądź faktu nieprzestrzegania niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane.

INFORMACJE O SPRZEDAWCY

Ami Bijoux
ul.Geodetów 1
60-447 Poznań
NIP: 781-156-75-08
REGON: 300224262

PRZYJMOWANIE ZAMÓWIENIA

 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 • Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 17, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego. w wyjątkowych przypadkach, zlecenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem telefonu: 505-895-438 oraz 501-365-836 (w dni robocze w godzinach 10.00 – 18.00).
 • Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Informacje dotyczące produktów w sklepie internetowym www.amibijoux.pl, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Klient składa ofertę kupna określonego produktu.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.
 • Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy wizualizacji oraz prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
 • W przypadku chęci grawerowania słów obraźliwych lub szowinistycznych, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy grawerowania ich na produkcie.

GWARANCJA

 • Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej) lub - w przypadku sprzedaży w ramach działalności gospodarczej - rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na zasadach ogólnych (w zależności od tego, które przepisy znajdą zastosowanie w konkretnym przypadku).

DOKONYWANIE ZMIAN ORAZ WYCOFANIA ZAMÓWIENIA

 • Nie można dokonać anulowania zamówienia produktu, który został już wysłany.
 • Wszelkie zmiany zamówienia po zapłacie muszą być uzgadnianie przez telefon za porozumieniem dwóch stron.

CENY

 • Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

PARAGONY I FAKTURY

 • Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 • Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 • Zamówiony produkt wysyłany jest w terminie wskazanym przy danym produkcie (dotyczy tylko przesyłek na terenie Polski), za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Czas realizacji zamówienia do 10 dni roboczych.
 • Przesyłki zagraniczne realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłki ekspresowej kurierskiej dostarczanej w ciągu 24 godzin od nadania. Wszystkie koszty związane z zagraniczną wysyłką pokrywa Klient.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. w razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. w takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.
 • Przesyłki krajowe dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej, powinny dotrzeć następnego dnia roboczego po dniu ich nadania.

USZKODZENIA PRZESYŁEK

 • Jeżeli produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego, Klient nie może się powołać na uprawnienia przysługujące mu z tytułu rękojmi, na prawo do odstąpienia od umowy, ani żadne inne.
 • Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient jest zobowiązany do sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie.

PRYWATNOŚĆ

 • Ami zapewnia całkowite bezpieczeństwo i prywatność. Wszystkie dane osobowe Klienta są wykorzystywane w procesie realizacji zlecenia i nie są udostępniane osobom niepowołanym. Podanie pełnych danych służy zapewnieniu najwyższej efektywności wykonania usługi.
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
i korzystaj ze specjalnych promocji!